Bedre forhold, rett og slett

Som Almiakonsult har du som regel både bedre betalt og minst likeverdige, persontilpassede fordeler og forsikringer. Det inkluderer alle avtalefestede og lovfestede ytelser, sykepenger, vaksinasjon mot influensa, skadeforsikring og ansvarsforsikring. I forbindelse med oppdrag utenfor hjembyen får du selvsagt betalt reise og den hjelpen med overnatting du måtte trenge. Din kontaktperson hos Almia er alltid klar for personlig støtte og råd, og enkel tilgang til et helt team med spesialister.

Nysgjerrig på livet som konsulent?

Det første trinnet er enkelt.