50+

ANTAL KUNDER

100+

UTLEIDE KONSULENTER

150+

LEDIGE JOBBER

Om Almia

Vi arbeider med bemanning av leger, sykepleiere og annet faglært helsepersonell. Hvis du vil kombinere bedre vilkår med større frihet, vil du garantert trives hos oss. Vi er en privat aktør, og regionene og kommunene er våre oppdragsgivere. Våre oppdragsgivere får en ekstra ressurs for å forsterke sin kapasitet og pleiekvalitet ytterligere.

Almia har en visjon om å bidra til en bedre helse for hele sykepleiekjeden; friskere pasienter, bedre arbeidsvilkår for pleiepersonale, forenkling og avlastning for pleiegiverne.

Profesjonelle og personlig engasjerte medarbeidere

Vi som arbeider i Almia har lang erfaring med rekruttering og bemanning, med spesialisering på sykepleiere, spesialsykepleiere og leger.

Vi forstår hva oppdragsgiveren trenger, og gjør vårt ytterste for å matche dette med hver konsulents kompetanse, personlige forutsetninger og prioriteringer. Hver Almiakonsulent har dels en kontaktperson for informasjon, råd og veiledning, dels et helt team av rådgivere innenfor ulike kompetanseområder.

Vi oppfyller høye krav til kompetanse, kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og brannvern, og er sertifisert i henhold til FR2000.

FR2000 er basert på prinsippene i ISO-standardene 9001, 14001 og OHSAS 18001 (ISO 45001) og SRVFS 2004:3.

Nysgjerrig på livet som konsulent?

Det første trinnet er enkelt.